משלוחים כבדים
 
כחלק בלתי נפרד משירותי יבוא ויצוא אקספרס, GCX  מספקת שירותים גם למשלוחים כבדים על ידי סוכניה הבינלאומיים הפרושים בסניפים בכל העולם.
אף על פי שמדובר במשלוחים כבדים, אופן התמחור  והטיפול במשלוח, הינו כלמשלוח קורייר לכל דבר, הן בזמני ההגעה והן במסירה מדלת דלת.
 
 
מחשבון עמלות יבוא