מחירון בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין).

על פי תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015, מחויב משלח לגלות לצרכן את כלל מרכיבי התשלום, וכן את סכומם ואת נסיבות גבייתם, באתר האינטרנט


מידע כללי - יבוא אישי / מסחרי ועוד :

בעת יבוא טובין לישראל, יש לדווח לרשויות המכס על תכולת הטובין, סוגה וערכה על ידי הגשת הניירת הרלוונטית למכס על ידי עמיל המכס . להליך זה נקרא: להליך שחרור ממכס. בהליך זה אנו מחויבים לדווח למכס ישראל את פרטי המשלוח לצורך תשלום מע"מ ומיסים על פי חוק.
סוג ההליך נקבע בהתאם לערך המשלוח לצורכי מס וכמו כן בהתאם לסוג הטובין, ומשקלו ׁ(משקל הטובין יחושב לפי משקל או נפח, הגבוה מבין השניים, ביחס של 1:5).

ישנם 2 אופנים לשחרור המשלוחים ממכס :

  1. שחרור קולקטיבי – המתייחס למשלוחים שערכם אינו עולה על 999$ ו/או משלוחים שאינם מצריכים אישורים מיוחדים כגון : תקן/ אישור בריאות / אישור חקלאות /אישור תחבורה / אישור תקשורת וכיו"ב.
  2.  שחרור פרטני – המתייחס למשלוחים שערכם עולה על 1,000דולר ו/או דורשים אישורים מיוחדים כגון : תקן/ אישור בריאות /אישור חקלאות /אישור תחבורה / אישור תקשורת וכיו"ב. ובנוסף משלוחים אשר ערכם נמוך מ 1,000דולר אך, נדרשו לבדיקה פיזית על ידי המכס.


ניירת הדרושה לצורך שחרור ממכס:
חשבונית ספק – בה מצוינים בבירור פרטי השולח / פרטיו המלאים של המקבל/ פרטי הטובין : תיאור טובין מפורט/ ערך ליחידה / ערך כולל / תנאי התשלום .
לאחר קבלת הניירת הדרושה לשחרור אשר בה מדווחים פרטי הטובין הנ"ל, המשלוח יעבור הליך סיווג והכנת כל הניירת  וישודר למערכות המכס לצורך קבלת אישור / התרה לשחרור המשלוח.

מידע על חיוב מיסים ביבוא אישי
ביבוא אישי - ישנו פטור מלא ממיסים למשלוחים שערכם הכולל אינו עולה על 75$.(זאת למעט מוצרים הדורשים אישורים מיוחדים מרשויות הממשלה השונות).
לידיעתכם, ביבוא מסחרי -  משלוח שערכו עד 50$ ואינו דורש אישורים מיוחדים מהרשויות הממשלתיות ישוחרר לא יחויב במיסים
משלוחים שערכם 75$-500$
יחויבו במע"מ על ידי המכס : 17% מערך CIF (ערך הכולל את עלות הטובין + ערך הובלה וערך יחסי לביטוח).
מס קנייה – יגבה אך ורק עם חל עליהם מס זה על פי החוקי מדינת ישראל , ויחושב גם הוא מערך CIF.
משלוחים שערכם 501$-999$
יחוייב במע"מ על ידי המכס : 17% מערך CIF (ערך הכולל את עלות הטובין+ערך ההובלה וערך יחסי לביטוח).
יחוייב במכס – על פי החוקי מדינת ישראל (ראו לינק לתעריפי המכס באתר המכס – מטה).
יחוייב במס קניה – על פי החוק.

משלוחים שערכם מעל 1,000$
יחוייב במע"מ על ידי המכס : 17% מערך CIF (ערך הכולל את עלות הטובין+ערך ההובלה וערך יחסי לביטוח).
יחוייב במכס – על פי החוקי מדינת ישראל (ראו לינק לתעריפי המכס באתר המכס – מטה).
יחוייב במס קניה – על פי החוק.
חשוב לזכור : כל האומר לעיל כפוף לתקנות המכס בישראל ואינו מתייחס למשלוחים האסורים ביבוא ו/או דורשים מסמכים ואישורים מהרשויות השונות, לצורך שחרור ו/או נדרשים לבדיקה פיזית על ידי המכס.

הוצאות נוספות הכרוכות בתהליך השחרור:

  • אגרות אחסנה (ממ"ן/ סוויספורט) – ממ"ן הינו גוף בפיקוח המכס אשר מספק שירותי אחסון, יבוא ויצוא בפיקוח המכס. ממ"ן גובים עמלה בגין אחסנת המשלוח בהתאם למשקל הטובין ובגין כל יום אחסנה מרגע הגענו ארצה.
להלן  קישור לעלויות האחסנה -   

  

  • רשות המיסים – המכס פועל על פי תקנות ופקודות המכס שנקבעו על ידי המדינה ובה מופרטים החוקים לגבי גובה המיסים וחוקיות היבוא (אישורים מיוחדים הדרושים לשחרור מטענים בעת יבואן ארצה. באתר זה תוכלו לבחון את עלות המיסים הנדרשת לסוג המוצר שבחרתם לייבא ארצה ,  מבעוד מועד.
להלן קישור לאתר רשות המיסים -
         


אישורים מיוחדים למשרדי ממשלה – במידה ויידרש משלוח בעת שחרור ממכס להגיש מסמכי חוקיות מהמשרדים השונים : תקשורת/ תחבורה/ בריאות/ תקנים / חקלאות וכיו"ב להלן קישורים לנוחיותכם:

                            
                                           
     
להלן טבלה לעמלות היבוא:

(Shipment Value(USDPrices of Customs Clearance
FromToCost including VAT
$75.00$150.00259 NIS
$151.00$200.00 294 NIS
$201.00$300.00341 NIS
$301.00$400.00458 NIS
$401.00$500.00528 NIS
$501.00$999.99556 NIS
$1,000.00$9,999.00591 NISערך המשלוח בדולרים (USD )  עמלת שחרור ממכס
מ-עד-עלות כולל מע"מ
$75.00$150.00259 ש"ח
$151.00$200.00294 ש"ח
$201.00$300.00341 ש"ח
$301.00$400.00458 ש"ח
$401.00$500.00528 ש"ח
$501.00$999.99556 ש"ח
$1,000.00$9,999.00591 ש"ח

הערות ועמלות נוספות במידה וידרשו:

  • המחירים המוצגים במחשבון, מותנים בערך הטובין וסוג הטובין .
  • המחירים מוצגים בשקלים
  • המחירים הנקובים כוללים מע"מ
  • בדיקה פיזית – במידה ותידרש על ידי המכס – תחויב בעמלה של 250 ₪
  • דמי טיפול במסמכי חוקיות על מול רשויות הממשלה: 300 ₪

    
   


מחשבון עמלות יבוא